Szkolenia BHP Wrocław – pracownicy biurowi zwolnieni ze szkoleń okresowych

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe, te drugie to cyklicznie powtarzane szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy z zakresu zasad i przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy, do końca roku 2018 obejmowały każdą grupę zawodową i stanowiły obowiązek pracodawcy. Od roku 2019 z obowiązku szkoleń bhp okresowych zwolniono grupę pracowników o najniższym czynniku ryzyka

Zwolnienie z obowiązku szkoleń BHP we Wrocławiu objęło pracowników administracyjno-biurowych określonych w 3 pierwszych grupach z 30 kategorii ryzyka. Są to grupy zwolnione ze szkoleń BHP we Wrocławiu ze względu na fakt, że ryzyko na stanowiskach pracy i szkodliwość wykonywanej pracy są określane na niskim poziomie.

Grupy zwolnione ze szkoleń BHP we Wrocławiu stanowią koło 10 procent pracowników objętych obowiązkiem szkoleń okresowych BHP

Przedsiębiorcy określają te zmiany jako pozytywne, wśród opinii pracodawców obowiązki szkoleń BHP są  zbyt rygorystyczne i stanowią duże obciążenie dla pracodawców.

Zmiany w ustawach idą w dobrym kierunku, zmniejszają zakres obowiązków pracowników administracyjno-biurowych, którzy nie są narażeni na ryzyko pokrewne z ryzykiem pracowników np. pracujących przy maszynach

Zmiany w obowiązku szkoleń BHP we Wrocławiu weszły z nowym rokiem, a przedsiębiorcy oczekują na dalszy rozwój sytuacji w zakresie obowiązków szkoleń BHP we Wrocławiu

 

Control BHP

al. Kasztanowa 18-20

Wrocław