Szkolenie bhp we Wrocławiu – instruktaż stanowiskowy BHP

Szkolenie bhp obejmuje dwa rodzaje szkolenie bhp wstępne oraz okresowe, pierwszy rodzaj składa się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Instruktaż stanowiskowy jest konieczną częścią podjęcia przez pracownika pracy zanim jeszcze zacznie on świadczyć pracę na rzecz przedsiębiorcy

Instruktaż stanowiskowy BHP – zasady

Instruktaż stanowiskowy to szkolenie bhp we Wrocławiu dokładnie w miejscu pracy pracownika przy stanowisku realizacji pracy. Pracownik podczas szkolenia bhp powinien poznać zasady i przepisy dotyczące bhp na obejmowanym stanowisku, bezpośrednio w miejscu pracy poznać ryzyko wykonywanych czynności zasady ostrożności oraz metody reagowania w przypadku ewentualnych zagrożeń

Szkolenie bhp we Wrocławiu obejmuje takie etapy jak:

  1. Rozmowę wstępną na tematy ogólne związany z obejmowanym stanowiskiem, taka rozmowa odbywa się najczęściej między pracownikiem, a przełożonym odpowiedzialnym bezpośrednio za pracownika
  2. Następnym etapem szkolenia bhp we Wrocławiu jest zademonstrowanie pracownikowi czynności związanych z wykonywaną pracą, pokazanie przez instruktora na czym polega praca na określonym stanowisku zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  3. Podczas następnego etapu szkolenia bhp we Wrocławiu pracownik sam powinien spróbować wykonać wcześniej  przedstawione mu czynności pod okiem instruktora tak aby miał on możliwość korekty i ewentualnych uwag dotyczących czynności wykonywanych przez pracownika
  4. Ostatnim elementem szkolenia bhp we Wrocławiu jest samodzielna praca pracownika na objętym stanowisku pod okiem instruktora

 

Zakończenie szkolenia bhp we Wrocławiu obejmującego instruktaż stanowiskowy powinno zakończyć się upewnieniem, że pracownik dobrze przyswoił przekazywane mu informacje i wykazuje się znajomością zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z objętym przez siebie stanowiskiem

Control BHP
al. Kasztanowa 18-20
Wrocław