Przebieg i rodzaje szkoleń bhp, w których możesz wziąć udział we Wrocławiu

Szukając nowej pracy we Wrocławiu, musisz wiedzieć, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia szkoleń z zakresu bhp. To zobowiązanie wynika z przepisów prawa pracy. Szkolenia bhp możemy podzielić na dwa rodzaje: wstępne oraz okresowe. Co do szkoleń bhp okresowych – należy je powtarzać co kilka lat, w zależności od zawodu pracownika i związanym z pracą ryzykiem. Natomiast szkolenia bhp wstępne powinny odbyć się w pierwszym dniu pracy, przed podjęciem jakichkolwiek czynności zawodowych.

Specyfikacja wstępnych szkoleń bhp

 

Szkolenia bhp wstępne powinny być podzielone na dwie części – na tzw. instruktaż ogólny, podczas którego pracownik pozna przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Kodeksie Pracy oraz instruktaż stanowiskowy, który ma na celu przedstawienie potencjalnych zagrożeń na danym stanowisku pracy oraz pokazanie metod bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, a także reagowania w sytuacjach kryzysowych. Szkolenia bhp powinny kończyć się sprawdzianem wiadomości pracowników. Jest to szczególnie ważne, aby profesjonalnie wyszkolić kadrę zakładów przemysłowych i zweryfikować wiedzę. Praca ta wiąże się bowiem z podwyższonym ryzykiem. Na terenie Wrocławia jest wiele firm oferujących zatrudnienie w sektorze produkcyjnym, dlatego istotną rolę pełnią w tym mieście specjaliści ds. szkleń bhp.

rodzaje szkoleń bhp we Wrocławiu

http://www.cd-bhp.pl/szkolenia-bhp/

CONTROL BHP
Aleja Kasztanowa 20
Wrocław
+48 503 939 294
biuro@controlbhp.pl